ENSTİTÜ KURULU


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ KURULU

ÜNVAN, İSİM-SOYİSİM

GÖREVİ

Prof. Dr. Ahmet UZUN

BAŞKAN

Doç. Dr.Çağrı URAL

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Habip MURUZ

MÜDÜR YARDIMCISI

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Temel Tıp

Anatomi

Prof. Dr. Mehmet EMİRZEOĞLU

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Dr. Öğr. Üyesi Leman TOMAK

Fiyoloji

Prof. Dr. Erdal AĞAR

Histoloji-Embriyoloji

Prof. Dr. Süleyman KAPLAN

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr. Ramazan AMANVERMEZ

Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Mehmet ELBİSTAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz (Odyoloji)

Prof. Dr. Sinan ATMACA

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doç. Dr. Sırrı BİLGE

Halk Sağlığı

Prof. Dr.Cihat DÜNDAR

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Prof.Dr. Mehtap MUĞLALI

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Prof. Dr. Peruze ÇELENK

Endodonti

Prof. Dr. Hikmet AYDEMİR

Ortodonti

Prof. Dr. Tamer TÜRK

Pedodonti

Doç. Dr. Aysun AVŞAR

Periodontoloji

Prof. Dr. Umur SAKALLIOĞLU

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr. Duygu SARAÇ

Restoratif Diş Tedavisi

Prof. Dr. Ertan ERTAŞ

 

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Veterinerlik Anatomisi

Prof. Dr. Murat KABAK

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Prof. Dr. Göknur Terzi GÜLEL

Veterinerlik Biyokimyası

Prof. Dr. Ali ERTEKİN

Veterinerlik Cerrahisi

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Prof. Dr. Murat FINDIK

Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner)

Doç. Dr. Mesut ÇEVİK

Veterinerlik Farmokoloji-Toksikolojisi

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY

Veterinerlik Fizyolojisi

Doç. Dr. Mehmet KAYA

Hayvan Besleme ve Beslenme Hast (Veteriner)

Prof. Dr. İsmail KAYA

Veterinerlik İç Hastalıkları

Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ

Veterinerlik Parazitolojisi

Prof. Dr. Şinasi UMUR

Veterinerlik Patolojisi

Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ

Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner)

Prof. Dr. Belgin SIRIKEN

Veterinerlik Viroloji

Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA

Veterinerlik Zootekni

Doç. Dr. Bülent TEKE

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Halk Sağlığı Hemşireliği

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI

Hemşirelik

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi Serap SEZGİN

 

DİSİPLİNLERARASI

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Acil Hemşireliği

 Doç. Dr. Latif DURAN

Allerji ve İmmünoloji

 Prof. Dr. Alişan YILDIRAN

Beslenme Bilimleri

 Doç. Dr. Pınar SÖKÜLMEZ KAYA

Evde Bakım Hemşireliği

 Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI

Kardiyopulmoner  Fizyoterapi

 Doç. Dr. Ayşen TASLAk ŞENGÜL

Klinik Sinir Bilimleri

 Prof. Dr. Kemal BALCI

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Doç.Dr. Şerife TÜTÜNCÜ

Moleküler Tıp

 Prof. Dr. Gönül Oğur

Radyolojik Bilimler

 Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ

Sağlık Yönetimi

 Prof.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Sinir Bilimleri

 Prof. Dr. Murat TERZİ

Uluslararası Düzenleyici Bilim (DİSP)

 Doç. Dr. Nalan KIZILTAN

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (DİSP)

 Doç. Dr. Şule ŞANAL

Veterinerlik Mikrobiyolojisi

 Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPATAN

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Beden Eğitimi ve Spor

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Antrenörlük Eğitimi

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU