Mezuniyet İşlemleri


MEZUNİYET VE DİPLOMA İŞLEMLERİ

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin;
  • Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca Yüksek Lisans, Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu ve Kişisel Jüri Raporları ön yazı ile süresi içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. 
  • Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış (2 adet deri ciltli 5 adet karton kapaklı), Yüksek lisans için 5 adet - doktora için 8 adet kopyası öğrenci tarafından Enstitü Müdürlüğüne süresi içerisinde teslim edilmelidir. 
  • Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formunun (Bu forma ulaşabilmek için www.yok.gov.tr adresinden "Ulusal Tez Merkezi" başlığı  altından (http://tez2.yok.gov.tr/) sisteme üye olmanız gerekmektedir). Referans numarası bulunan form öğrenci tarafından imzalanarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.
  • Bir adet Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin asıl imzasının bulunduğu tezin onay sayfasının
  • İçeriğinde 3 Adet pdf formatında dosya olan 2 adet CD’nin
- Birinci dosyada:    Onaylanmış tezin tamamı; ad_soyad_tez.pdf
- İkinci dosyada :    Türkçe özet; ad_soyad_ozet.pdf
- Üçüncü dosyada: İngilizce özet; ad_soyad_ozet_en.pdf
  • İçeriğinde iki ayrı Word dosyası halinde İngilizce ve Türkçe Tez özeti bulunan bir adet CD’nin (Üniversitemiz Kütüphanesine gönderilecektir)
  • Enstitümüz Web Sayfası Öğrenci İşleri- Formlar bölümünden temin edilecek İlişik Kesme Formunun 
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.