TARİHÇEEnstitümüz; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 27/d maddesi uyarınca 1983 yılında kurulmuş ve ilk olarak 1985-1986 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır.


Enstitümüzde Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Yaşar Doğu Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Disiplinlerarası Programlarında toplam 53 Anabilim Dalında; 42 Yüksek Lisans, 5 Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim) ve 42 Doktora Programı olmak üzere; 89 Program ile eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Bunun yanında 
Akdeniz Ülkeleri Üniversiteler Topluluğu (CMU/Bari İtalya) ile ortak Tezli Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi ile Biyoistatistik Yüksek Lisans ve Doktora ortak programları, Hitit Üniversitesi ile Beden Eğitimi ve Spor bölümü ile Doktora, Hemşirelik bölümü ile Yüksek Lisans ortak programlarımız mevcuttur 

Enstitümüzde halen 292 Doktora, 627 Yüksek Lisans, 177 Uzaktan Eğitim ve 74 İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 1170 öğrencimiz mevcuttur.
 
Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar;  332 Doktora, 291 Yüksek Lisans  ve 217 Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 840 öğrenci mezun olmuştur.

Enstitümüz kapasite ve kalite artırıcı çalışmalarını sürdürmekte olup, Müdür, 2 Müdür Yardımcısı ile birlikte 6 Yönetim Kurulu Üyesi, 7 idari personel ve Anabilim Dallarında görev yapan 46 araştırma görevlisi mevcuttur.