International Master in Regulatory Sciences (Uluslararası Düzenleyici Bilim) Tezli Yüksek Lisans Programı