REHBER

Rehber

ADI-SOYADI GÖREVİ TEL .NO e-posta
Prof. Dr. Ahmet UZUN Enstitü Müdürü 1877  auzun@omu.edu.tr
Doç. Dr. Çağrı URAL Müdür Yardımcısı 1873 cagriural@omu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Habip MURUZ Müdür Yardımcısı 1872 habip.muruz@omu.edu.tr
Atilla YILMAZ Enstitü Sekreteri 1876 atillayz@omu.edu.tr
Gönül HALCI          Özel Kalem-Evrak Kayıt 1877 gonul.halci@omu.edu.tr
Mehmet ECEVİZ   Öğrenci İşleri 1878 uze05@hotmail.com
Asuman  KAYA Öğrenci İşleri 1879 asuman.kaya@omu.edu.tr
Ayşe ALTUĞ ERDOĞAN Öğrenci İşleri 1880 ayse.altug@omu.edu.tr
Ramis KAPLAN Öğrenci İşleri 1882 ramis.kaplan@omu.edu.tr
Aynur GÜNEŞ  Personel 1881 aynur.saglam@omu.edu.tr
Zeki BAYRI Destek Hizmetleri 1871  
       
       
 
ADRES
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
55139 ATAKUM-SAMSUN

Tel    : (0362) 312 19 19  Santral
Tel    : (0362) 457 60 93   Direk
Faks: (0362) 457 69 26
e-posta:  sagbilen@omu.edu.tr