Tez Konusu Belirlenen Tüm Öğrencilerin Dikkatine....

Yazar: sagbilen | Tarih: 20 Kasım 2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.09.2018 tarih ve E.71070 Sayılı yazısı gereği ; Enstitümüzde halen öğrenciliği devam eden tüm öğrencilerden tez konusu kabul edilenlerin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine üye girişi yaparak tez başlığını'Tez Veri Giriş Formu'nda doldurmaları ve bu formun bir nüshasını da Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.